ผลิตภัณฑ์ของเรา

เราทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบงานที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา

EXPERIENCE

เนื่องจากเรามีเครื่องจักรที่ทันสมัย และสามารถที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการทางด้านนวัตกรรมการออกแบบไปจนถึง การผลิตชิ้นงานที่มีความเที่ยงตรงและแม่นยำสูง

โดยโดยไม่คำนึงถึงความซับซ้อนของชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เราสามารถผลิตชิ้นส่วนของงานอุตสาหกรรมได้หลากหลาย เช่น

  • อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
  • อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ
  • การป้องกันและการทหาร
  • อุตสาหกรรมยารักษาโรค
  • การทดสอบและวัดผล
  • อุตสาหกรรมอาหาร

FULL SERVICE MACHINING

นอกจากนี้เรายังมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น

  • เรามีเครื่องจักรซีเอ็นซี ที่มีความเที่ยงตรงสูง (Multi axis)
  • เราสามารถผลิตชิ้นส่วนที่เป็นต้นแบบ (Prototype)
  • เราสามารถผลิตชิ้นงานที่เป็น (Long and short production runs) ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาว
  • รวมถึงการออกแบบและพัฒนาสินค้า ร่วมกับลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการ
หากท่านต้องการจะผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เครื่องจักรเกี่ยวกับงานทางด้าน Machining กรุณาติดต่อเรา บริษัท แดนไทย แมชชินเนอรี่ จำกัด คุณจะได้รับความประทับใจในการบริการและชิ้นงานที่มีคุณภาพ เราปรารถนาที่จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าสู่ความเป็นเลิศทางด้านงาน Machinery